KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Esas ve Usuller 854 35 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 10 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog/Kılavuz 113 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste/Konsept 41 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 0 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 10.228 2.578 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir/Yorum/Izahname 0 134 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 5.464 333 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 528 940 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 5.089 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 11 19 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 146 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber/Broşür 54 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 71 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat/Talimatname/İç emir 1.816 713 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 131 705 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan/Program 133 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 410 23 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.216 5.295 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 105 477 Kurumlara göre adetleri getir >>
Döküman/Yardımcı Yayın 329 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 3.191 261 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 284 8 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 1.089 12.396 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 76 1.280 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 73 12 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 4.184 2.234 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 21 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 249 324 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 342 1.190 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 376 912 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 5 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 367 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 3 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru/İlan 15 3 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 13 1.867 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 4 2.694 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 61 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Ek Kararname 0 26 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 36.682 35.297