KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 5.465 88 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 11 19 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 538 2.075 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 4 13 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 1.042 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 4.623 4.356 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 37 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 942 64 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 3 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 10 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 5.787 406 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 625 940 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 1 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 1.437 22.559 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 89 3.387 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 75 14 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 151 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber/Broşür 63 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 277 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 251 437 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 346 1.196 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog/Kılavuz 213 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste/Konsept 42 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Tüzügü/Nizamnamesi 1 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 1 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 3 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru/İlan 18 3 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 35 2.719 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 13 3.171 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 10.421 6.714 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir/Yorum/Izahname 0 211 Kurumlara göre adetleri getir >>
Döküman/Yardımcı Yayın 386 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat/Talimatname/İç emir 1.959 978 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 132 1.031 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 3.472 537 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 317 16 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan/Program 143 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 430 25 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.235 5.299 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 109 477 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 91 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kararname 0 378 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 39.494 58.832