AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 20.07.2013 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 20.07.2013- 28713