SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK ALAN ÖZÜRLÜLERE SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HASTANELERİN BELİRLENMESİ İLE SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 3.07.2009 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 3.07.2009- 27277
Yürüten Kurumlar : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI , SAĞLIK BAKANLIĞI