BAKAN YARDIMCILARININ MALİ HAKLARI VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 27.09.1984 - 3046
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 9.10.1984- 18540
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 17

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.01.2011 - 27825 17 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.08.1993 - 21662 37 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİ VE PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.08.1995 - 22381 17 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.10.1994 - 22086 17 . Md.
1.03.96/50
Kurum Yönetmeliği
TARIMSAL MEKANİZASYON KURULU YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.12.1996 - 22846 37 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.02.1989 - 20069 40, Geçici Madde 2 . Md.

Yönerge
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ . Md.

Yönerge
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ . Md.
2014/7066
Bakanlar Kurulu Kararı
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI OLARAK KURULAN İZMİR BORNOVA POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU İLE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATINDA YER ALAN İSTANBUL ETİLER POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ VE BUNA BAĞLI 6 ADET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İZMİR BORNOVA POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ VE BUNA BAĞLI 6 ADET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAPATILMASI HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 01.01.2015 - 29223 17 . Md.
1618
Talimat / Talimatname / İç Emir
İMZA YETKİLERİ TALİMATI Yok . Md.
96/8396
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
ORMAN HAFTASI VE AĞAÇ BAYRAMI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.08.1996 - 22735 37 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.09.2000 - 24168 40, Geçici 2 . Md.
18453353-601.99-676468
Talimat / Talimatname / İç Emir
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TALİMATI 38 . Md.
7-68
Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Yönerge
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ Yok . Md.
2694
Yönerge
BİRİM YÖNERGESİ YOK . Md.