SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

06/11/2018 TARİHLİ, 2018/38 SAYILI, "EMEKLİLİK İŞLEMLERİ" KONULU GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Emeklilik İşlemleri
Onay Tarih / Sayı : 6.11.2018 - 2018/38
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 18
2011/58
Kurum Genelgesi
KANUNA GÖRE 4/1-(A) VE 4/1-(B) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN TAHSİS İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2011/58)
2013/26 sayılı genelge
Kurum Genelgesi
4/ 1-(a) ve 4/ 1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları (2013/26) sayılı genelge
2014/29
Kurum Genelgesi
2014/29 SAYILI GENELGE (6552 SAYILI KANUNLA 4/1-(A) SİGORTALILARINA İLİŞKİNTAHSİS UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER)
2011/64
Kurum Genelgesi
2011/58 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
11405236
Genel Yazı
ÖĞRENCİ ÇOCUKLARA SAĞLIK YARDIMI YAPILMASI İLE ÖLÜM GELİR/AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA YAZI
342
Yönerge
SOSYAL GÜVENLİK KURUM BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YÖNERGESİ
3489562
Genel Yazı
5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 63 ÜNCÜ MADDESİ İLE EMEKLİLİK UYGULAMALARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA YAZI
6490922
Genel Yazı
ÖĞRENCİ ÇOCUKLARIN ÖĞRENİM BİLGİLERİNİN MEB VE YÖK'TEN TEMİNİ İLE TAHSİS TALEP BELGELERİNİN ALINMASI HAKKINDA YAZI
2012/32
Kurum Genelgesi
2012/32 SAYILI GENELGE (2011/58 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI)
2013/26
Kurum Genelgesi
2013/26 SAYILI GENELGE
3489562
Genel Yazı
5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 63 ÜNCÜ MADDESİ İLE EMEKLİLİK UYGULAMALARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA YAZI
8346101
Genel Yazı
18 YAŞINI DOLDURAN HAK SAHİBİ ÇOCUKLARDAN TAHSİS TALEP BELGESİ ALINMAMASI KONULU GENEL YAZI
4099674
Genel Yazı
667 SAYILI KHK'DA ÖNGÖRÜLEN VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMASI VE DİĞER HAKLAR KONULU GENEL YAZI
6194461
Genel Yazı
15 TEMMUZ GAZİLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER VE SAĞLANAN HAKLAR KONULU GENEL YAZI
90053
Genel Yazı
04/01/2018 TARİHLİ, 90053 SAYILI, ENGELLİLİĞİ NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMAYA HAK KAZANMIŞ OLANLAR KONULU GENEL YAZI
5640432
Genel Yazı
08/11/2017 TARİHLİ, 5640432 SAYILI, MUHTAR SİGORTALILARA AYLIK BAĞLANMASI KONULU GENEL YAZI
2018/9
Kurum Genelgesi
01/03/2018 TARİHLİ, 2018/9 SAYILI VE SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ KONULU GENELGE
6005163
Genel Yazı
18/06/2018 TARİHLİ, 6005163 SAYILI VE 7103 SAYILI KANUN İLE EMEKLİLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER KONULU GENEL YAZI