2012/27 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA 18/09/2018 TARİHLİ VE 2018/32 SAYILI GENELGE