ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL NAKLEN TAYİN YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 5.10.2020 - 2020/24-2
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2019/24-20
Yönerge
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL NAKLEN TAYİN YÖNERGESİ