UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERSİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 7.07.2020 - 2020/14-04 sayılı Senato Kararı
Resmi Gazete Tarih / Sayı :