İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NESNELERİN İNTERNETİ (LOT) KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 18.02.2020 - 2020/04-01 Sayılı Senato Kararı.
Resmi Gazete Tarih / Sayı :