506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİNE TABİ SANDIKLARIN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI HAKKINDA 27/01/2020 TARİHLİ VE 2020/1 SAYILI GENELGE