UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

UŞAK ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT KOMİSYONU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 29.03.2018 - 2018/72 Sayılı Uşak Üniversitesi Senatosu Kararı
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2018/72 Sayılı Uşak Üniversitesi Senatosu Kararı
Yönerge
UŞAK ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT KOMİSYONU YÖNERGESİ