BARTIN ÜNİVERSİTESİ İLE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞLETME ANA BİLİM DALINDA ORTAK DOKTORA PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL