BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 6.12.2017 - 2017/17-04
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2547
Kanun
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Resmi Gazete: 06.11.1981 - 17506 14 . Md.