7196 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 79 UNCU MADDESİ HAKKIDA 13/02/2020 TARİHLİ VE 2020/3 SAYILI GENELGE