EKONOMİ BAKANLIĞINCA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM AMACIYLA YURT DIŞINA PERSONEL GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK