TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 21.02.2012 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1

Kurum Yönetmeliği
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği