VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 11.06.2010 - 5996
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 13.06.2010- 27610
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 216
2018/3
Kurum Genelgesi
YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BALIKLARIN REFAHINA İLİŞKİN GENELGE(2018/3) . Md.
2019/1
Kurum Genelgesi
TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ YOK . Md.
2019/2
Kurum Genelgesi
FİDAN, ÜRETİM MATERYALİ VE FİDE İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ YOK . Md.
2019/3
Kurum Genelgesi
SÜS BİTKİLERİ İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ YOK . Md.
2019/4
Kurum Genelgesi
TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ YOK . Md.
760631
Talimat / Talimatname / İç Emir
HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİM PROGRAMI UYGULAMA TALİMATI 15, 20, 31, 32 ve 39 . Md.
1444263
Talimat / Talimatname / İç Emir
YEMEKLİK PATATES İHRACATI UYGULAMA TALİMATI YOK . Md.
2015/11
Talimat / Talimatname / İç Emir
KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TALİMATI Yok . Md.
2016/01
Talimat / Talimatname / İç Emir
İHBARI MECBURİ TAVUK VEBASI (AVİAN İNFLUENZA) HASTALIĞINDAN ARİ BÖLGELERİN TANIMLANMASI VE İLANI HAKKINDA TALİMAT 4 . Md.
137477
Talimat / Talimatname / İç Emir
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ OLARAK KULLANILAN BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN İTHALATI HAKKINDA TALİMAT Yok . Md.
495560
Talimat / Talimatname / İç Emir
HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİM PROGRAMI UYGULAMA TALİMATI 15,20,31,32 ve 39.M. . Md.
2016/15
Tebliğ
YEM KATKI MADDELERİNİN DEĞERLENDİRME VE ONAY İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE SUNULMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 27.05.2016 - 29724 Yok . Md.
2018/5
Tebliğ
BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, DAMIZLIK KANATLI HAYVANLAR, TEK TIRNAKLI HAYVANLAR, ARI VE DİĞER HAYVANLAR İLE ÜREME ÜRÜNLERİ İTHALATI İÇİN KONTROL BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/15) Resmi Gazete: 21.04.2018 - 30398 34 . Md.
2019/29
Tebliğ
OKUL GIDASI LOGOSU UYGULAMASI USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/29) Resmi Gazete: 20.06.2019 - 30807 43 . Md.
2019/52
Tebliğ
BİTKİ KARANTİNASI TAZMİNATI DESTEĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/52) Resmi Gazete: 15.11.2019 - 30949 16 . Md.
2019/48
Tebliğ
GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU MESLEK MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/48) Resmi Gazete: 06.12.2019 - 30970 22 . Md.
2016/28
Tebliğ
GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/52)'İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/28) Resmi Gazete: 26.07.2016 - 29782 22, 30, 31 . Md.

Tebliğ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 05.10.2013 - 28786 34 . Md.
2015/2
Tebliğ
SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN-KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/2) Resmi Gazete: 29.01.2015 - 29251 Yok . Md.
2017/43
Tebliğ
SIĞIR ETİ İTHALATINDA SAĞLIK VE TEKNİK ŞARTLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 07.10.2017 - 30203 Yok . Md.