UYGULANMA İMKANI KALMAMIŞ OLAN KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 27.10.1988 - 3488
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 8.11.1988- 19983
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1665
696
Kanun
5434 SAYILI KANUNA EK 2/8/1960 GÜN VE 42 SAYILI KANUNA GEÇİCİ BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 26.07.1965 - 12058
2784
Kanun
SATIN ALINAN AYDIN VE ŞUABATI DEMİRYOLLARININ TESELLÜM VE TASFİYESİNE VE İŞLETME MUAMELATINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 19.06.1935 - 3032
3922
Kanun
JANDARMA SUBAYLIĞINDAN MÜTEKAİT YÜZBAŞI VE ÜSTEĞMENLERİN KAZA JANDARMA KOMUTANLIKLARINDA MÜTEKAİDEN İSTİHDAM EDİLEBİLECEKLERİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 19.09.1940 - 4616
4647
Kanun
TELGRAF VE TELEFON KANUNUNA EK 2722 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 10.08.1944 - 5779
3712
Kanun
HATAY HALKININ ASKERLİK İŞLERİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 11.07.1939 - 4255
969
Kanun
JANDARMA EFRAT VE KÜÇÜK ZABİTANININ MEKTEP VERGİSİNDEN MUAFİYETİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 12.02.1927 - 561
312
Kanun
ANAYASANIN HALKOYUNA SUNULMASI HAKKINDAKİ 283 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 06.07.1961 - 10847 (Mükerrer)
4989
Kanun
SUBAY VE ASKERİ MEMURLARIN AYLIKLARI HAKKINDAKİ 3661 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 31.12.1946 - 6494
1783
Kanun
SİYASİ PARTİLER KANUNU İLE SEÇİMLERLE İLGİLİ KANUNLARIN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ BAZI HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI VE BU KANUNLARA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 08.07.1973 - 14588
4000
Kanun
ERZİNCAN´DA VE ERZİNCAN YER SARSINTISINDAN MÜTEESSİR OLAN MINTAKADA ZARAR GÖREN- LERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDAKİ KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE BİR FIKRA İLAVESİNE VE BU KANUNA YENİDEN BAZI HÜKÜMLER EKLENMSİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 24.04.1941 - 4792
3323
Kanun
2887 SAYILI KANUNUN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 27.01.1938 - 3819
2305
Kanun
CUMHURİYET İLANININ ONUNCU YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA KANUNU Resmi Gazete: 26.06.1933 - 2437
4243
Kanun
SİNEMA FİLİMLERİNİN GÜMRÜK RESİMLERİNİN İNDİRİLMESİ HAKKINDA İTTİHAZ OLUNAN KARARIN TASDİKİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 04.06.1942 - 5123
906
Kanun
KÖY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 18/7/1963 TARİHLİ VE 286 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 15.07.1967 - 12648
2522
Kanun
ZİRAAT VEKALETİ KADRO CETVELİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 25.06.1934 - 2735
1641
Kanun
TOHUMLUKLARIN GÜMRÜK RESMİNDEN İSTİSNASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 27.05.1930 - 1504
2562
Kanun
VİLAYETLER HUSUSİ İDARELERİNİN BORÇLARI VE 1934 MALİ SENESİ BÜTÇELERİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 12.07.1934 - 2750
2436
Kanun
TASFİYE EDİLEN "BARUT VE MEVADDI İNFİLAKİYE" VE "AV VE REVOLVER FİŞENKLERİ VE AV MÜHİMMATI" ŞİRKETLERİNE ÖDENECEK PARALARIN TEDİYE ŞEKLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 24.05.1934 - 2709
4668
Kanun
ANKARA YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜ FAKÜLTELERİNE PARALI VE YAZILI TALEBE ALINMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 25.09.1944 - 5814
4635
Kanun
DEVLET ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞTIRILACAK YABANCI PROFESÖR, ÖĞRETMEN, MÜTEHASSIS VE USTALARLA GELECEK YILLARA GEÇİCİ MUKAVELELER AKDİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 08.08.1944 - 5777