TİCARET BAKANLIĞI HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİNİN SİLAH TAŞIMA, BULUNDURMA İLE KULLANIM USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 23.05.2012 - 1031
Resmi Gazete Tarih / Sayı :