TİCARET BAKANLIĞI

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/19)

Genel Bilgiler:
Türü : Tebliğ
Onay Tarih / Sayı : 19.06.2016 - 2016/19
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 19.06.2016- 29747