TİCARET BAKANLIĞI

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/17)

Genel Bilgiler:
Türü : Tebliğ
Onay Tarih / Sayı : 12.05.2016 - 2016/17
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 12.05.2016- 29710