TİCARET BAKANLIĞI

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/8)

Genel Bilgiler:
Türü : Tebliğ
Onay Tarih / Sayı : 15.04.2016 - 2016/8
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 15.04.2016- 2985