2008/12 SAYILI BAKANLIĞIMIZ MİSYON VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİ GENELGESİ