BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YARDIM FONU USUL VE ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 1.02.2017 - 2017/04-09
Resmi Gazete Tarih / Sayı :