ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE

DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 11.4.2013 - 2013/9-2 Senato Kararı
Resmi Gazete Tarih / Sayı :