SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7196 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 79 UNCU MADDESİ HAKKIDA 13/02/2020 TARİHLİ VE 2020/3 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 7196 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 79 UNCU MADDESİ HAKKIDA 13/02/2020 TARİHLİ VE 2020/3 SAYILI GENELGE
Onay Tarih / Sayı : 13.02.2020 - 2020/3
Resmi Gazete Tarih / Sayı :