UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

DİĞER ÜNİVERSİTELERİN AÇMIŞ OLDUĞU YAZ ÖĞRETİMİNDEN DERS ALMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 2.06.2015 - 2015/77 SAYILI SENATO KARARI
Resmi Gazete Tarih / Sayı :