ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI VE DERS VERME YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 3.05.2018 - 2018/122
Resmi Gazete Tarih / Sayı :