EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EGE ÜNİVERSİTESİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 10.07.2018 - 11/4
Resmi Gazete Tarih / Sayı :