KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS AÇMA ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 12.11.2014 - 3-22
Resmi Gazete Tarih / Sayı :