5510 SAYILI KANUNUN EK-9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLAR HAKKINDA 05.03.2019 TARİHLİ VE 2019/6 SAYILI GENELGE