TÜRKİYE TARIM HAVZALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Kararı
Onay Tarih / Sayı : 22.12.2014 - 2014/7089
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 31.12.2014- 29222 ( 4)