BARTIN ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE GEÇİCİ MEZUNİYET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE