UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BILIMLERI FAKÜLTESI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 14.06.2016 - 2010/94
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2015/96 SAYILI SENATO KARARI
Yönerge
UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ