TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAPDK TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN LABORATUVARLARIN TAHLİL SONUÇLARININ TARİFE TESPİTİNDE KULLANILMASI HAKKINDA GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : TAPDK TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN LABORATUVARLARIN TAHLİL SONUÇLARININ TARİFE TESPİTİNDE KULLANILMASI
Onay Tarih / Sayı : 14.02.2017 - 2017/4
Resmi Gazete Tarih / Sayı :