İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ETİK KURULLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 13.11.2018 - 2018/17-03 sayılı Senato Kararı
Resmi Gazete Tarih / Sayı :