YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 29.06.2001 - 4708
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 13.07.2001- 24461
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
595
Kanun Hükmünde Kararname
YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Resmi Gazete: 10.04.2000 - 24016
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 12

Kurum Yönetmeliği
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 05.02.2008 - 26778 2,4,5,7,12 . Md.
2008/22
Kurum Yönetmeliği
ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yok . Md.
100
Kurum Yönetmeliği
ÖDEMİŞ BELEDİYESİ PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNE İLAVE İMAR YÖNETMELİĞİ yok . Md.
35
Kurum Yönetmeliği
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
300
Kurum Yönetmeliği
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.
78
Kurum Yönetmeliği
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
47
Kurum Yönetmeliği
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
4
Kurum Yönetmeliği
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ YOK . Md.
2014/111
Kurum Yönetmeliği
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yok . Md.

Tebliğ
YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE LABORATUVARLARIN FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ, İDARİ MÜEYYİDE UYGULANMASI VE İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL EDİLMESİNİN USÛL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 28.02.2016 - 29638 8 . Md.

Tebliğ
4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA DENETİMİ YÜRÜTÜLEN YAPILARA AİT TAZE BETONDAN NUMUNE ALINMASI, DENEYLERİNİN YAPILMASI, RAPORLANMASI SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİNE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 18.12.2018 - 30629 Yok . Md.

Tebliğ
YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 29.12.2018 - 30640 5 . Md.