SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİNE TABİ SANDIKLARIN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI HAKKINDA 27/01/2020 TARİHLİ VE 2020/1 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİNE TABİ SANDIKLARIN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI HAKKINDA 27/01/2020 TARİHLİ VE 2020/1 SAYILI GENELGE
Onay Tarih / Sayı : 27.01.2020 - 2020/1
Resmi Gazete Tarih / Sayı :