TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013/5 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Antrepoya eşya alınması ve sevki
Onay Tarih / Sayı : 26.10.2017 - 2017/19
Resmi Gazete Tarih / Sayı :