YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 24.03.2010 - 5978
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 6.04.2010- 27544
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 15

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 12.01.2011 - 27813 21 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER MAHALLİ HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 04.04.2013 - 28608 1, 11, 19 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI KOORDİNASYON OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.04.2013 - 28608 15 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE BURSLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.06.2014 - 29033 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KÜLTÜREL VE SOSYAL İLİŞKİLER EŞGÜDÜM DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.02.2011 - 27858 20 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.12.2010 - 27795 20 . Md.
-
Sözleşme / Protokol
T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI İLE YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA TÜRKİYE BURSLULARININ BARINMALARINA İLİŞKİN PROTOKOL Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.10.2017 - 30216 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK YERLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.12.2017 - 30272 21 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.12.2017 - 30272 23 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.08.2010 - 27669 23 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 04.05.2011 - 27924 16, 19, 20 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINCA VERİLECEK İDARİ VE MALİ DESTEKLERHAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 30.11.2011 - 28128 6, 8, 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINCA VERİLECEK İDARİ VE MALİ DESTEKLERE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.07.2016 - 29783 6, 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURTDIŞI VATANDAŞLARA BURS VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 14.04.2017 - 30038 6, 8, 28 . Md.