CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN KURULUNUN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDAKİ YÖNERGE