KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DUYURU