KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINDA BAŞARI NOTUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR SENATO TARAFINDAN BELİRLENEN USUL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 11.07.2014 - 259
Resmi Gazete Tarih / Sayı :