SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"2018/38 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI" HAKKINDA 21/05/2020 TARİHLİ VE 2020/15 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : "2018/38 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI"
Onay Tarih / Sayı : 21.05.2020 - 2020/15
Resmi Gazete Tarih / Sayı :