BAKANLAR KURULU

KADRO İHDASI, SERBEST BIRAKMA VE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ İLE KADROLARIN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 25.04.1984 - 84/8029
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 13.05.1984- 18400
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
190
Kanun Hükmünde Kararname
GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Resmi Gazete: 14.12.1983 - 18251 (Mükerrer) 6, 8 . Md.