TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE TAŞRA TEŞKİLÂTI HUKUK BİRİMLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 13.06.2013 - 104
Resmi Gazete Tarih / Sayı :