GENEL SAĞLIK SİGORTASI SAĞLIK AKTİVASYON İŞLEMLERİ HAKKINDA 07.09.2017 TARİH VE 2017/26 SAYILI GENELGE