BARTIN ÜNİVERSİTESİ YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ