SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7143 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ İKİNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA 11/01/2019 TARİHLİ VE 2019/1 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 7143 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ İKİNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA 11/01/2019 TARİHLİ VE 2019/1 SAYILI GENELGE
Onay Tarih / Sayı : 11.01.2019 - 2019/1
Resmi Gazete Tarih / Sayı :