VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 11.06.2010 - 5996
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 13.06.2010- 27610
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 200

Kurum Yönetmeliği
ATLARIN ENFEKSİYÖZ ANEMİSİ HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.12.2011 - 28150 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ TESCİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.12.2011 - 28150 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.12.2011 - 28150 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAYVANLARIN TANIMLANMASI İLE VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN UYGULAMA ÜCRETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.12.2011 - 28150 7, 14 . Md.

Kurum Yönetmeliği
RUAM HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.12.2011 - 28150 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SIĞIRLARDA LÖYKOZ HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.12.2011 - 28151 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ŞARBON HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.12.2011 - 28151 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ZOONOZLAR VE ZOONOTİK ETKENLER, İLGİLİ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ VE GIDA KAYNAKLI SALGINLARIN İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.12.2011 - 28151 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.12.2011 - 28152 8, 11, 36 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAYVANLARIN NAKİLLERİ SIRASINDA REFAHI VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.12.2011 - 28152 8, 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SPERMA, OVUM VE EMBRİYO ÜRETİM MERKEZLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.12.2011 - 28152 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTE VE KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.12.2011 - 28152 26, 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.12.2011 - 28155 21, 22, 24 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.12.2011 - 28155 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.12.2011 - 28157 ( 3) 23, 24, 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.12.2011 - 28157 ( 3) 23 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.12.2011 - 28157 ( 3) 23, 27 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.12.2011 - 28157 ( 3) 23, 24 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VETERİNER TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.12.2011 - 28139 11, 33, 36, 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KANATLI TİFOSU İLE KANATLILARDA PULLORUM HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.12.2011 - 28141 4 . Md.